Referenser

Vi har en bred kompetens över alla områden i ventilationsbranschen

Referenser

Vi har en bred kompetens över alla områden i ventilationsbranschen

Några av våra uppdrag

Vi har många års erfarenhet av ventilationsbranschen. Tveka inte att kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig.

Några av våra uppdrag

Vi har många års erfarenhet av ventilationsbranschen. Tveka inte att kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig.

Nyproduktion av Förskolan Granen i Botkyrka kommun

Ombyggnad kv. Granen 21

Nyproduktion av LSS Boende Stigbygeln i Botkyrka kommun

OVK/Service Kv. Glädjen & Förtjusningen

Serviceavtal med MFS Fastighetsservice AB

Ombyggnad av Allaktivitetshuset Idun (Nynäshamns Sjukhus).

Service i Trafikkontorets ledningstunnlar, Söderledstunneln & Klaratunneln

Nyproduktion av Förskolan Granen i Botkyrka kommun

Ombyggnad kv. Granen 21

Nyproduktion av LSS Boende Stigbygeln i Botkyrka kommun

OVK/Service Kv. Glädjen & Förtjusningen

Serviceavtal med MFS Fastighetsservice AB

Ombyggnad av Allaktivitetshuset Idun (Nynäshamns Sjukhus).

Service i Trafikkontorets ledningstunnlar, Söderledstunneln & Klaratunneln