baeckahagens-skola.jpg
Bäckahagens skola, Utförandeentreprenad AB04

Bäckahagens skola

Heving & hägglund har gett oss äran att vara med på om- och tillbyggnad av Bäckahagens skola.

Projektet är uppdelat i två stycken hus, Hus D och hus J.
Hus D är en ombyggnation där vi installerat nya IV aggregat samt dragit nya kanaler. Efter godkänd besiktning påbörjades sedan hus J som är en nybyggnation av en helt ny del.