Varför injustering av luftflöden?


Ventilationens uppgift är att ge frisk luft inomhus – luft för välmående. Den ska ta bort gammal, förorenad luft och den ska ta in ren, frisk luft. Det räcker inte med att fastigheten är ventilerad det är även viktigt att ventilationen är korrekt justerad och tillräcklig, det säkerställer man vid en OVK eller vid en injustering.

För att erhålla rätt luftflöden och bra inomhusklimat krävs en väl genomförd injustering, den skall vara väl dokumenterad med hjälp av mätprotokoll och injusteringsrapport. Dessutom leder en riktigt gjord injustering till ett bättre inomhusklimat, mindre energiåtgång, mindre ventilationsbuller och mindre fukt- eller radonproblem.

Vår personal är Kiwa-certifierade med behörigt K.

Har ni frågor kring injustering eller är intresserade av en offert kontakta ansvarig injusterare Andreas.

Kiwa