botanhuset.jpg
Botanhuset, Utförandeentreprenad AB04

Botanhuset

På uppdrag av Serneke AB utför vi nu en total ombyggnad och restaurering av Naturhistoriska riksmuseets byggnad hus 4 som heter Botanhuset. Naturhistoriska riksmuseets byggnader hus 1-4 planerades och byggdes mellan 1907-1916 efter ritningar av arkitekten Axel Anderberg och år 1935 upptogs husen i förteckning över byggnadsminnesmärken.

Vi är väldigt glada över att få vara med på denna resa.