Stockholms Luftkompetens Bild Undersidor
Stockholms Luftkompetens Bild Undersidor

Bästa kvalité och utförande

Vi har en bred kompetens över alla områden i ventilationsbranschen. 

Vår ambition är att leverera våra tjänster med bästa kvalité och utförande. Dessa krav uppnår vi med hjälp av vår långa yrkeserfarenhet, kompetenta samarbetspartners samt utbildning och certifieringar.

Injustering av ventilationssystem

Ventilationens uppgift är att ge frisk luft inomhus – luft för välmående. Den ska ta bort gammal, förorenad luft och den ska ta in ren, frisk luft.

Om Injustering av ventilationssystem

OVK-besiktning

Våra kontrollanter går igenom hela fastigheten och utför mätningar samt upprättar protokoll. Vi säkerställer ventilationssystemets uppbyggnad samt luftflöden uppfyller gällande krav.

Om OVK-besiktning

Montage

Stockholm Luftkompetens huvudsyssla är montage: allt från servicemontage, anpassning till ombyggnad & nyinstallation, Vi utför även OVK-besiktningar, injustering, serviceåtgärder, rengöring samt upprättar löpande serviceavtal.

Om Montage

Service- och underhållsarbeten

Stockholm Luftkompetens har tillsatt Rickard Nordin som Servicechef och kommer att kunna erbjuda alla typer av serviceuppdrag, Stora som små.

Om Service- och underhållsarbeten

Serviceavtal

Vi vänder oss såväl till fastighetsägare, företag & i viss mån vänder vi oss även till privatpersoner inom konsultning, projektering, rengöring av ventilationssystem & ombyggnad.

Om Serviceavtal

Rådgivning och projektering

Stockholm Luftkompetens huvudsyssla är montage: allt från servicemontage, anpassning till ombyggnad & nyinstallation

Om Rådgivning och projektering

Felsökning

Stockholm Luftkompetens huvudsyssla är montage: allt från servicemontage, anpassning till ombyggnad & nyinstallation, Vi utför även OVK-besiktningar, injustering, serviceåtgärder, rengöring samt upprättar löpande serviceavtal.

Om Felsökning