OVK-besiktning

Hur ofta ska OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) göras?

Se intervallerna nedan:
Byggnad och typ av ventilationssystem:    

 • Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.
  Intervall 3 år.

 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation.
  Intervall 3 år.

 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation.
  Intervall 6 år 

Om olika ventilationssystem

 • S-ventilation = Självdragsventilation
 • F-ventilation = Mekanisk frånluftsventilation
 • FT-ventilation = Mekanisk från- och tilluft
 • FX-ventilation = Frånluftsventilation med återvinning
 • FTX-ventilation = Från och tilluftsventilation med värmeåtervinning

Pris för OVK-besiktningen
Beställaren tillhandahåller underlag för upprättande av offert. Underlaget skall innehålla fastighetsbeteckning, antalet lägenheter och vilken typ av ventilationssystem som fastigheten har.

Beställaren tillhandahåller underlag för upprättande av offert. Underlaget skall innehålla fastighetsbeteckning, antalet lägenheter och vilken typ av ventilationssystem som fastigheten har.

Förberedelse inför OVK-besiktningen
Inför kommande besiktning aviseras vardera lägenhet med tid & datum för utförandet, Det kommer även finnas information om eventuell nyckelhantering om lägenhetsinnehavaren inte kan vara hemma vid besiktningstillfället.

Utförande av besiktning
Våra kontrollanter går igenom hela fastigheten och utför mätningar samt upprättar protokoll. Vi säkerställer så att ventilationssystemet uppbyggnad samt luftflöden uppfyller gällande krav, eventuella brister eller felaktigheter i fastigheten och i respektive lägenhet dokumenteras och åtgärdsförslag lämnas.

Leverans av besiktningsprotokoll
När OVK besiktning är genomförd får beställaren ett dokument  så kallat ”OVK-intyg” som visar resultatet av besiktningen. Ett besiktningsprotokoll skickas till Stockholms Stadsbyggnadskontor.

Certifiering av funktionskontrollant
För att bli certifierad som funktionskontrollant enligt 8 kap. 25 § och 10 kap. 8 § 2 plan- och bygglagen, (2010:900), PBL, ska kraven i 7–16 §§ denna författning uppfyllas.

Behörighet får lämnas enligt följande: Behörighet N Alla byggnader med S-, F- och FX-ventilation samt en- och tvåbostadshus med FT- och FTX-ventilation. Behörighet K Alla typer av ventilationssystem.

Vår personal är Kiwa-certifierade med behörigt K.

Tveka inte att höra av er till oss för rekommendation och information inför er OVK besiktning.

Kontaktperson för OVK är Martin Lilja.

Certifikat: Kiwa

Offertförfrågan

Vad kan vi hjälpa dig med?

Lämna ett meddelande i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan!

Kontakta oss